Tin tức

Bình chữa cháy

Các loại bình chữa cháy thông dụng –

A. BÌNH CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ CO2 Bình chữa cháy khí CO2 có rất nhiều loại khác nhau về dung tích và hình dáng (do nhiều nước khác nhau chế tạo sản xuất nhưng đều có đặc tính cấu trúc tác dụng bảo quản giống nhau. Khí CO2 gồm 1 nguyên tử cacbon và 2 nguyên tử […]

Cách sử dụng bình chữa cháy

Sử dụng & bảo quản bình chữa cháy bột

Đặc điểm nhận dạng bình chữa cháy dạng Bột: Bình chữa cháy dạng Bột có đường kính thân bình to, có đồng hồ áp suất trên cổ bình… Đặc điểm nhận dạng bình chữa cháy dạng Bột: Bình chữa cháy dạng Bột có đường kính thân bình to, có đồng hồ áp suất trên cổ […]

Đối tác